Номер на проекта
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

Покрепа за младите жени, живеещи в малки населени места

Покрепа за младите жени, живеещи в малки населени места

Развиване на социалното предприемачество в полза на местните общности

Развиване на социалното предприемачество в полза на местните общности

Подобряване на предприемаческите компетенции

Подобряване на предприемаческите компетенции

Достъп до онлайн курс за самостоятелно обучение

Достъп до онлайн курс за самостоятелно обучение

Подобряване и разширяване на компетенциите на преподавателите в ЕС чрез онлайн наръчник

Подобряване и разширяване на компетенциите на преподавателите в ЕС чрез онлайн наръчник

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?