Номер на проекта
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

Първата среща по проекта

На 21 и 22 май 2018 г. в Люблин, Полша, се проведе първата среща по проект "WomenPRO - Младите жени като социални предприемачи, път към по-добър живот". По време на срещата всички партньори по проекта се събраха заедно и официално стартираха дейностите по проекта.

По време на срещата партньорите определиха основните етапи на проекта и представиха своите мотиви за участие. Всеки партньор получи възможност да представи дейността и опита на своята организация. Координаторът анализира и определи в съгласие с всички останали партньори подробностите относно управлението на проектите, графика на дейностите, стратегиите за десеминация, комуникацията, оценката и отчитане. Партньорите също се съгласиха да подготвят анализ на структурата и методологията на обучителни курсове, насочени към млади жени с интерес към социалното предприемачество.

Следете и следващите стъпки по проекта.

 

1
2
3
4

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?