Номер на проекта
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

Втора Mеждународна Cреща в Литва

Втората партньорска среща по проекта се състоя на 15 и 16.11.2018г. в Каунас, Литва. По време на срещата, партньорите дискутираха напредъка по проекта по разработваните продукти: O2 – Обучителен модел, O3 – Обучителен курс, O4 – Ръководство за обучители, O5 – Интерактивни упражнения и тестове, както и разработването на платформа за електронно обучение. Също така, партньорите коментираха теми като: дисеминация/разпространението на проекта, изискванията за качество, административни и финансови въпроси и се договориха за важните, предстоящи крайни срокове. Следващата партньорска среща ще се проведе в Никозия, Кипър.

Следващият етап по проекта е да бъде завършено разработването на обучителния модел, на който ще се базира обучителният курс. Вследствие на това, всички партньори ще работят съвместно за разработването на O3 – Обучителен курс, O4 – Ръководство за обучители и O5 – Интерактивни упражнения и тестове, както и върху общия дизайн на обучителната платформа. Напредъкът по разработването на проектните доставки O3, O4 и O5, ще бъде обсъден на третата международна среща по проекта.

 

1
2
3
4

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?