Номер на проекта
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

Обучителният модел на WomenPRO е тук!

Обучителният план на WomenPRO, изготвен в рамките на проекта WomenPRO, е готов и качен на уебсайта на проекта.

Целта на обучителния план на WomenPRO е да предостави дидактична методология за курса WomenPro за жените и млади момичета и за Ръководството за менторите. Планът определя съдържанието на обучителния курс „Младите жени като социални предприемачи - път към по-добър живот“ за млади момичета и жени от селски и отдалечени райони. Моделът осигурява структурата и методологическите указания за развитието на отделните глави в 5-те основни модула, а именно:

  • Бъди мотивиран;
  • Бъди креативен;
  • Бъди квалифициран;
  • Бъди информиран;
  • Бъди успешен.

Моля, имайте предвид, че обучителният план на WomenPRO е разработен и наличен само на английски език.

За повече информация и насоки заинтересованите страни са повече от добре дошли да се свържат със своя национален партньор (информация в раздела за контакти на уебсайта), както и да намерят съответния документ в раздела за изтегляне.

Лица за контакти:

Ана Шаркова, Мениджър проекти: [email protected]

Анелия Харадинова, Мениджър проекти: [email protected]

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?