Номер на проекта
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

ТРЕТА ТРАНСНАЦИОННА СРЕЩА В КИПЪР

Третата среща на партньорите по проекта се проведе на 2 май 2018 г. в Никозия, Кипър. По време на срещата партньорите обсъдиха напредъка на проекта по разработените резултати:  Курс за обучение, Ръководство за обучителите. В края на срещата партньорството обсъди десеминацията и разпространението на резултатите по проекта; въпросите на качеството и административните и финансовите въпроси. Бяха определени и приети най-важните предстоящи крайни срокове. Следващата среща на партньорите ще се проведе в София, България.

Следващата стъпка в проекта е финализирането на Курса за обучение заедно с ръководството за обучителите. Следете за последващи новини за курса на обучение, на онлайн платформата на проекта.


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?