Номер на проекта
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

Четвърта партньорска среща в България

Четвъртата среща на партньорите по проекта се проведе на 15 октомври 2019 г. в София, България. След разработването на пилотната версия на обучителния курс, партньорите обсъдиха създадените материали и напредъка по проекта.

По-конкретно, консорциумът обсъди разработването на Ръководството за обучители, Интерактивните упражнения и тестове, както и разработването на платформата за електронно обучение. В допълнение към това, партньорите подготвиха и план за провеждането на национална пилотна сесия във всяка страна партньор между ноември и декември 2019 г. В края на срещата партньорството обсъди десеминацията и разпространението на резултатите по проекта; въпросите на качеството и административните и финансовите въпроси. Бяха определени и приети най-важните предстоящи крайни срокове. Следващата среща на партньорите ще се проведе в Никозия, Кипър.

Следете за повече актуализации относно датите на националната пилотна сесия на нашия сайт.


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?