Номер на проекта
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

Финални резултати

Проектът WomenPRO завърши успешно през август 2020г. въпреки трудностите, предизвикани от пандемията на Covid-19. Приспособявайки се нова реалност за работа от разстояние, партньорите трябваше да преминат от лична към онлайн среща.

Въпреки ситуацията, партньорите създадоха висококачествени резултати, помагайки на повече млади жени да започнат свой социален бизнес.

Разработеният курс WomenPRO помага на млади жени от селски райони да трансформират идеята си във функциониращ бизнес. Курсът съдържа пет модула (Бъдете мотивирани, Бъдете креативни, Бъдете квалифицирани, Бъдете информирани, Бъдете успешни), които са на разположение на петте различни езика на партньорството (бълг., англ., полски, гръцки и литовски език). Курсът следва смесен подход на обучение, съчетаващ традиционно и виртуално обучение; самостоятелно обучение и работа в група с квалифициран обучител. Курсът също така предлага възможност на участниците да изготвят свой собствен бизнес план и да го представят на обучителя. Завършвайки курса, участникът може да получи сертификат за успешното му преминаване.

По време на 2-годишния период на проекта е разработена дидактическата методология, която предоставя методиката и структурата на процеса на провеждане и оценяване на курса.

Освен това партньорите разработиха и наръчник в помощ на обучителите по социално предприемачество, в който могат да се намерят различни ресурси, учебни пособия и упражнения за практическите семинари с жените предприемачи. И накрая, курсът за обучение на WomenPRO предлага интерактивни упражнения и тестове в подкрепа на жените в процеса на самооценка по време на курса.

Всички материали са безплатни и с лиценз с отворен код. За да започнете курса, моля, кликнете върху линка към платформата за електронно обучение.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?