Номер на проекта
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Проект номер:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

 

Информационни събития

В края на изпълнението на проекта в страните по проекта бяха организирани поредица от информационни събития. Поради пандемията Covid-19, партньорите проведоха по-малки събития, на които представиха проекта WomenPRO и резултатите от него. Организацията на събитията взе предвид наложените временни ограничения и мерки, въведени във всяка държава. По същата причина финалната конференция, планирана в Полша, трябваше да бъде отменена. Общо 117 участници взеха участие в информационните събития.

Основната цел на информационните събития бе да събере жени, които мислят да започнат собствен социален бизнес, жени предприемачи, обучители, ментори, пред които да представят и популяризират целите на WomenPRO, както и основните му резултати и дейности през годините на изпълнение на проекта. Освен това партньорите се опитаха да вдъхновят и мотивират жените да предприемат действия и да следват собствените си мечти.

Като цяло събитията бяха много успешни, тъй като всички участници бяха доволни както от организацията, така и от представената информация.


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм +". Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Log In

Забравена парола? / Забравен потребител?