Αριθμός Έργου:
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Ενδυνάμωση νεαρών γυναικών της υπαίθρου

Ενδυνάμωση νεαρών γυναικών της υπαίθρου

Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων για τοπικές κοινότητες

Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων για τοπικές κοινότητες

Ενίσχυση επιχειρηματικών δεξιοτήτων

Ενίσχυση επιχειρηματικών δεξιοτήτων

Παροχή διαδικτυακού εργαλείου αυτo-εκπαίδευσης

Παροχή διαδικτυακού εργαλείου αυτo-εκπαίδευσης

Προώθηση δεξιοτήτων εμπειρογνομώνων, μέσω της διαδικτυακής εκπαίδευσης

Προώθηση δεξιοτήτων εμπειρογνομώνων, μέσω της διαδικτυακής εκπαίδευσης

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;