Αριθμός Έργου:
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση στην Λιθουανία

Στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου στο Κάουνας της Λιθουανίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν κατά την διάρκεια του έργου: O2 - Πρότυπο Μοντέλο Εκμάθησης, O3 - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, O4 - Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές, O5 - Διαδραστικές Ασκήσεις και Εξέταση καθώς και τον σχεδιασμό της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Επίσης, η κοινοπραξία συζήτησε ζητήματα σχετικά με την διάδοση και ποιότητα του έργου, διοικητικά και οικονομικά θέματα καθώς επίσης καθόρισαν τις σημαντικότερες επικείμενες προθεσμίες. Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, Κύπρο.

Το επόμενο βήμα του έργου είναι η ολοκλήρωση του πρότυπου μοντέλου εκμάθησης πάνω στο οποίο θα βασιστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στη συνέχεια, όλοι οι εταίροι θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη του O3 - Εκπαιδευτικού Προγράμματος, O4 - Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές και O5 - Διαδραστικές Ασκήσεις και Εξέτασης καθώς και τη τελειοποιημένη μορφή της ηλεκτρονική εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Κατά την διάρκεια της τρίτης διακρατική συνάντησης της κοινοπραξίας θα συζητηθεί η πρόοδος των O3, O4 και O5.

 

1
2
3
4

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;