Αριθμός Έργου:
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Το μοντέλο εκμάθησης του Έργου είναι έτοιμο!

Το μοντέλο εκμάθησης που έχει παραχθεί στα πλαίσια του έργου  Women PRO είναι έτοιμο και διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου όπου μπορείτε να την επισκεφθείτε πατώντας εδώ.

Το μοντέλο εκμάθησης παρέχει μια διδακτική μεθοδολογία για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα WomenPRO και Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές. Το μοντέλο καθορίζει το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Young Women as Social Entrepreneurs - path to better life» το οποίο αφορά νεαρές γυναίκες από αγροτικές περιοχές. Το μοντέλο παρέχει τη δομή και τη μεθοδολογική καθοδήγηση για την ανάπτυξη των πέντε (5) βασικών θεματικών ενοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος,  όπως φαίνονται πιο κάτω:

  • Απόκτηση κινήτρων
  • Δημιουργικότητα
  • Απόκτηση δεξιοτήτων
  • Ενημέρωση
  • Επιτυχία

Σημειώνεται ότι το μοντέλο εκμάθησης Women PRO είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τον εθνικό τους εταίρο (σχετικές πληροφορίες στην ενότητα 'Επικοινωνία' της ιστοσελίδας).

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;