Αριθμός Έργου:
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στις 2 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία, Κύπρο η τρίτη συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου. Κατά την συνάντηση αυτή οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν κατά την διάρκεια του έργου: O3 - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, O4 - Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές, O5 - Διαδραστικές Ασκήσεις και Εξέταση καθώς και τον σχεδιασμό της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Επίσης, η κοινοπραξία συζήτησε ζητήματα σχετικά με την διάδοση και ποιότητα του έργου, διοικητικά και οικονομικά θέματα καθώς επίσης καθόρισαν τις σημαντικότερες επικείμενες προθεσμίες. Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια, Βουλγαρία.

Το επόμενο βήμα του έργου είναι η ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και του εγχειρίδιο για εκπαιδευτές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα!

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;