Αριθμός Έργου:
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ις 15 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Σόφια, Βουλγαρία η τέταρτη συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου. Με την ολοκλήρωση του υλικού για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όλοι οι εταίροι συζήτησαν την ανάπτυξη των υπολοίπων αποτελεσμάτων του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, οι κοινοπραξία συζήτησε για  O4 - Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές, O5 - Διαδραστικές Ασκήσεις και Εξέταση καθώς και τον σχεδιασμό της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Επιπρόσθετα, οι εταίροι καθόρισαν το πλάνο για την εφαρμογή των πιλοτικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων που θα λάβουν μέρος σε κάθε χώρα-εταίρο, κατά τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2019. Τέλος, οι εταίροι μίλησαν για  ζητήματα σχετικά με την διάδοση και ποιότητα του έργου, διοικητικά και οικονομικά θέματα καθώς επίσης καθόρισαν τις σημαντικότερες επικείμενες προθεσμίες. Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, Κύπρο.

Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε τις ημερομηνίες του πιλοτικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου στην Κύπρο!


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;