Αριθμός Έργου:
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Τελικά αποτελέσματα του Έργου

Τελικά αποτελέσματα

Το έργο WomenPRO τελείωσε τον Αύγουστο του 2020 με επιτυχία κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού.  Προσαρμοσμένοι στη νέα πραγματικότητα εργασίας από το σπίτι, οι εταίροι συναντήθηκαν διαδικτυακά.

Ανεξαρτήτως της κατάστασης, οι εταίροι κατάφεραν να παράγουν υψηλής ποιότητας αποτελέσματα, βοηθώντας έτσι περισσότερες νεαρές γυναίκες να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το ανεπτυγμένο εκπαιδευτικό μάθημα του WomenPRO βοηθά τις νέες γυναίκες από αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές να μετατρέψουν την ιδέα τους σε μια λειτουργική επιχείρηση. Το μάθημα περιέχει πέντε ενότητες (Κινητοποιηθείτε, Γίνε δημιουργικός, ειδικευτείτε, ενημερωθείτε, επιτύχετε) οι οποίες είναι διαθέσιμες στις πέντε διαφορετικές γλώσσες της κοινοπραξίας και ακολουθούν μια συνδυασμένη προσέγγιση μάθησης: παραδοσιακή και διαδικτυακή μάθηση, μελέτη και δραστηριότητες με εκπαιδευτή.  Επιπλέον, προσφέρει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ετοιμάσουν το δικό τους επιχειρηματικό πλάνο και να το παρουσιάσουν σε εκπαιδευτές. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο κάθε συμμετέχοντας θα παίρνει πιστοποιητικό.

Κατά τη διάρκεια των 2 χρόνων του έργου, σχεδιάστηκε μια διδακτική μεθοδολογία η οποία παρέχει τη μεθοδολογία και τη δομή της διαδικασίας αξιολόγησης του μαθήματος.  

Επίσης, το έργο προσφέρει εγχειρίδιο για γυναίκες εκπαιδευτές στην κοινωνική επιχειρηματικότητα όπου μπορούν να βρουν διαθέσιμους πόρους, εργαλεία διδασκαλίας και ασκήσεις για χρήση ούτως ώστε να ενσωματώσουν πιο αποτελεσματικά τις γυναίκες επιχειρηματίες στην εκπαίδευση τους. Τέλος, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα WomenPRO παρέχει διαδραστικές ασκήσεις και αξιολογήσεις για την υποστήριξη των γυναικών σε μια διαδικασία αυτό-αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του προγράμματος.  

Όλα τα αποτελέσματα διατίθενται δωρεάν και με άδεια ανοιχτού κώδικα. Για να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε το μάθημα, κάντε κλικ στην πλατφόρμα e-learning.  

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;