Αριθμός Έργου:
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Αριθμός Έργου:
591861-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-SSA

Multiplier Events της Κοινοπραξίας

Στο τέλος της υλοποίησης του έργου, μια σειρά από εκδηλώσεις οργανώθηκαν στις χώρες εταίρους του έργου. Λόγω της πανδημίας του Κορoνοϊού, οι εταίροι προγραμμάτισαν μικρότερης κλίμακας εκδηλώσεις για να παρουσιάσουν το έργο WomenPRO και τα αποτελέσματα του. Η οργάνωση των εκδηλώσεων βασίστηκε στους τρέχοντες προσωρινούς περιορισμούς και τα μέτρα που λαμβάνονταν σε κάθε χώρα. Για το λόγο αυτό, το τελικό συνέδριο που είχε προγραμματιστεί στη Πολωνία έπρεπε να ακυρωθεί. Συνολικά, 117 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στις εκδήλωσες.

Ο κύριος στόχος των εθνικών αυτών διασκέψεων ήταν να συγκεντρώσει τις γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση, γυναίκες επιχειρηματίες, εκπαιδευτές, μέντορες για να παρουσιαστούν και να προωθηθούν οι στόχοι του έργου και τα κύρια αποτελέσματα και δραστηριότητες του κατά τη διάρκεια των ετών υλοποίησης του. Επίσης είχαν σκοπό να ενδυναμώσουν, να εμπνεύσουν και να παρακινήσουν τις γυναίκες να προχωρήσουν σε ενέργειες και να ακολουθήσουν τα όνειρα τους.

Σε γενικές γραμμές, οι εκδηλώσεις είχαν απόλυτη επιτυχία, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες έμειναν ικανοποιημένοι, τόσο για την οργάνωση και την υλοποίηση των εκδηλώσεων, καθώς και με το στόχο και τον σκοπό των εκδηλώσεων αυτών.  


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;