Projekto nr.:
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Projekto numeris:
2015-1-CY01-KA203-011881

Jaunų moterų, gyvenančių kaimo vietovėse, įgalinimas

Jaunų moterų, gyvenančių kaimo vietovėse, įgalinimas

Socialinio verslumo plėtra vietos bendruomenėse

Socialinio verslumo plėtra vietos bendruomenėse

Verslumo kompetencijų tobulinimas

Verslumo kompetencijų tobulinimas

Priemonės, skirtos savarankiškam mokymuisi internetu, suteikimas

Priemonės, skirtos savarankiškam mokymuisi internetu, suteikimas

ES mokomojo personalo kompetencijų ugdymas ir tobulinimas naudojant internetinį vadovą

ES mokomojo personalo kompetencijų ugdymas ir tobulinimas naudojant internetinį vadovą

Šis projektas buvo finansuotas Europos komisijos pagal Erasmus+ programą. Ši publikacija atspindi tik autoriaus požiūrį ir komisija negali būti atsakinga už jame pateiktą informaciją.

PRISIJUNGIMAS

Pamiršote slaptažodį? / Pamiršote vartotojo vardą?