Numer projektu:
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 

Miej wpływ na zatrudnienie i wzrost gospodarczy

Miej wpływ na zatrudnienie i wzrost gospodarczy

Zwiększ swoje szanse na rynku pracy, wzmocnij swój potencjał

Zwiększ swoje szanse na rynku pracy, wzmocnij swój potencjał

Rozwijaj swoje kompetencje i umiejętności przedsiębiorcze

Rozwijaj swoje kompetencje i umiejętności przedsiębiorcze

Zagraj w grę symulacyjną i rozwijaj swoje kompetencje zawodowe

Zagraj w grę symulacyjną i rozwijaj swoje kompetencje zawodowe

Zwiększ pewność siebie oraz podnieś własną efektywność

Zwiększ pewność siebie oraz podnieś własną efektywność

WITAMY

W dzisiejszych czasach coraz większą popularność w Europie zdobywa koncepcja przedsiębiorczości społecznej (ekonomii społecznej). Analiza najnowszych danych dotyczących przedsiębiorstw społecznych wskazuje na rosnące zainteresowanie inicjatywami społecznymi, a tym samym podkreśla ich rosnące znaczenie w gospodarce i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i promowanie idei przedsiębiorczości społecznej wśród młodych kobiet zamieszkujących obszary wiejskie, poprzez podnoszenie świadomości i wspieranie ich w rozwijaniu kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności. Projekt wspiera system edukacyjny i szkoleniowy w promowaniu zdolności do zatrudnienia, umiejętności przekrojowych i przedsiębiorczości społecznej poprzez innowacyjne zintegrowane podejście. Podejście to charakteryzuje się atrakcyjnymi metodami szkoleniowymi dla użytkownika, wykorzystaniem efektów uczenia się nabytych w trakcie formalnych i nieformalnych działań edukacyjnych, realizowanych w formie blended learning przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii w erze cyfrowej.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?