Numer projektu:
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 

Drugie Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu na Litwie

W dniach 15-16 listopada br. odbyło się drugie, międzynarodowe spotkanie partnerów projektu w Kownie (Litwa). Partnerzy projektu zaprezentowali postęp prac w opracowywaniu głównych rezultatów projektu tj. Model kształcenia (O2), Modułowy kurs szkoleniowy (O3), Poradnik dla doradców (O4), Zestaw interaktywnych ćwiczeń i testów (O5) oraz platforma e-learningowa. Na spotkaniu omówiono również kwestie związane z promocją i upowszechnianiem, kontrolą jakości w projekcie oraz zarządzaniem finansowym, jak również ustalono terminy realizacji najbliższych działań. Kolejne spotkanie partnerów odbędzie się w Nikozji na Cyprze.

Obecnie partnerzy pracują nad ostateczną wersją Modelu kształcenia opartego na metodzie blended learning, będącego podstawą realizacji kursu szkoleniowego. Wszyscy partnerzy zaangażowani są w opracowanie kursów oraz materiałów szkoleniowych na potrzeby projektu oraz pozostałych rezultatów pracy intelektualnej. Na kolejnym spotkaniu międzynarodowym omówione zostaną postępy w realizacji poszczególnych zadań przy opracowywaniu głównych rezultatów projektu.

 

1
2
3
4

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?