Numer projektu:
2017-3-PL01-KA205-047266

Menu

Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 

Projekt

Projekt “Młode kobiety jako przedsiębiorcy społeczni, droga do lepszego życia - WomenPRO” ma na celu zmotywować młode dziewczyny i kobiety zamieszkujące obszary wiejskie i obszary oddalone od głównych ośrodków miejskich do znalezienia pracy w swoich regionach, zapewniając im integralny i całościowy kurs szkoleniowy, dostosowany do ich konkretnych potrzeb. Projekt skupia się na wzmocnieniu pozycji kobiet tak, aby uwierzyły we własne możliwości oraz rozpoczęły prowadzenie własnego biznesu.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i promowanie idei przedsiębiorczości społecznej wśród młodych kobiet, poprzez podnoszenie świadomości i wspieranie ich w rozwijaniu umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności.

 

Główne cele projektu:

  • Wspieranie rozwoju kompetencji w zakresie przedsiębiorczości młodych kobiet w krajach uczestniczących w projekcie,
  • Promowanie i wzmocnienie kompetencji kadry nauczycielskiej UE, dzieląc się możliwością korzystania z innowacyjnego podejścia
  • Opracowanie innowacyjnego podejścia do rozwoju kompetencji w erze cyfrowej,
  • Walidacja efektów uczenia się zgodnie z ujednoliconymi standardami szkoleniowymi i edukacyjnymi
  • Śledzenie rozwoju kompetencji młodych ludzi, aby przygotować ich do wejścia na rynek pracy.

Konsorcjum projektu składa się z 4 partnerów pochodzących z 4 krajów Unii Europejskiej, gwarantujących upowszechnianie i wykorzystanie produktów projektu na szeroką skalę, tj. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, Eurosuccess Consulting (Cypr), Social Innovation Fund (Litwa) oraz AVA Creations Foundation (Bułgaria). Okres realizacji projektu to 24 miesiące. Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2018r. i zakończy się w kwietniu 2020r.

 

Projekt zakłada opracowanie następujących rezultatów:

  1. Metodologia kursu szkoleniowego WomenPRO
  2. Modułowy kurs szkoleniowy składający się z 5 jednostek modułowych opracowany z zastosowaniem metody blended learning łączącej formę kursu indywidualnego/zajęć grupowych z programem nauki online oraz doradztwo;
  3. Poradnik dla doradców na temat wspierania kobiet na drodze do przedsiębiorczości społecznej;
  4. Zestaw interaktywnych ćwiczeń i testów dla kursantów przydatnych do samooceny w trakcie oraz po zakończeniu szkolenia. 

Wszystkie rezultaty dostępne będą w języku angielskim, polskim, greckim, litewskim oraz bułgarskim.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Zaloguj sie

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?